Hjem

BODØ BÅTFORENING

oppddat pr: 310317

BBF informerer

 

NY webside kommer,,,

 

Yes vi arbeider med saken,

men nårtid dette kommer på lufta er litt uklart ennå,

men vi skynter oss sakte.

 

inntil denne foreligger vil nåværende ikke bli vedlikeholdt,

ta heller kontakt med oss enten på mail:

post@bodobat.no

 

eller på telefon:

482 33 413

 

 

 

 

Fra styret:

Styret har i styremøte i februar presisert at:

- max-lengde i havnen er 36fot LOA

dvs. 10,97m (1fot = 0,3048m)

- baugen skal vende inn til brygge

 

Fra styremøte 21.8.17:

Styret vedtar at alle båter skal ligge med baugen inn. Dette fordi at

båter som ligger med baugen ut tar mer plass i havna. Det fører til

en ulempe for andre medlemmer i og med at det blir vanskeligere

for naboer å navigere seg på plass.

Saken vil bli lagt fram på årsmøtet for vedtektsendring.

 

 

 

 

8. mars 2017

Et nytt båtår ligger foran oss,

og vi er allerede igang med forberedelsene.

Årsmøtet må avholdes og

det blir innkalt til vårdugnad i havna etterhvert.

Polar-dykk er pt. igang med å skifte kjettinger og fester på brygge 5 og 6 samt at vi etterser bolter og fester etter som vi har kapasitet.

Så vurderer vi skifte av flere uteliggere, hva det ender opp i vet vi ennu, men noen blir det nok.

 

Administrasjonen vurderer flere tilpassinger/endinger,

eks. blir vi strengere på:

- sperretau SKAL være montert din båtplass for å styrke den

kollektive styrken

- krav om bruk av godkjente el-kabler for maritimt bruk skal opp

i årsmøtet

- alle båter skal være forsikret og vi skal vite;

forsikringsselskap og polise-nummer

 

NOKAS vaktselskap:

NOKAS er engasjert av oss for vakt i havna i vintersesongen.

Etter styregodkjenning har NOKAS fått elektronisk tilgang til liste over båtplassene og eierne. Det er ingen personopplysninger tilgjengelig i listene, men de er svært nyttige da kontakt kan oppnås direkte med dere båteiere når de går sine vakter.

Det er kommet inn spørsmål om alle dere båteiere kan få denne tilgangen, dette vil blir diskutert på årsmøtet.

 

Og ja:

- Ferskvannet vil bli påkoblet og tilgjengelig på bryggene

etterhvert.

 

Ha en fin fin båt-vår,,

men husk tidlig bruk av solkrem,

hvis ikke kan vi nok anta at eiendomsskatten

kan bli påvirket,,,

Nytt telefonnummer!

BBF har fått nytt telefonnummer :

48233413

Inntil videre er det dette nummeret som er operativt.

 

23.12.2015 Øyeblikkelig hjelp - kontaktliste

Styremøte den 15.des. 2015 :

Styret vedtar følgende kontaktliste til bruk ved uhell og

skader som krever øyeblikkelig bistand:

 

Tor Sande - styreleder - telefon 91628347

Frank H. Hansen - kontorleder/bryggesjef - telefon 48233413

Karleif Andreassen- rørlegger - telefon 97590064

Geir Grimstad - nestleder - telefon 91562288

Havnevakta - Bodø Havn - telefon 90898020

Bodø Radio -Redningssentralen - telefon 120

Salten Brann telefon 110

 

 

 

 

Fra tidligere:

31.1 2016.NY STRØMSØYLE PÅ B4

Det er satt opp ei ny strømsøyle foran plass 457. Den vil få benevnelsen 4-4B. Her kan du hente ut ladestrøm. Etter hvert blir 3 av uttakene avlåst med tanke på utleie. Uttak nr. 1 vil bli forbeholdt ladning.

ba

 

20.11.2015 ba

Tau mellom utriggerne

Det ser ut til at mange har vært flinke til å spenne tau mellom utriggerne før vinteren setter inn for alvor.Det er synd at mange av disse tauene er så slakke at de henger ned i vannet og er ikke til den nytten som vi gjerne vil at de skal være. Det samme gjelder båtene som må være godt oppstrammet på bryggeplassen. Vi håper at vinteren skal gå uten noen store problem

 

 

For medlemmer - se mer her

 

 

 

13.04.2015 ba

I Vedtektene for BBF kan du lese:

 

Gratis medlemskap:

Medlemmer som ikke har bryggeplass, men som har mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle,

kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter".

Kommer du innenfor disse betingelsene, send en mail til foreningen.Dette bør helst skje før årets årsmøte.

 

Copyright © Bodø Båtforening