Fremleie

BODØ BÅTFORENING

Fremleie

Fremleie

nye regler fastsatt av styret 10.02.2015

 

 

Instruksens 7.10. Framleie er tillatt. Framleien formidles via BBF. Det inngås kontrakt for framleieperioden. Foreningen kan sette begrensninger i leiepris og båtens størrelse. De økonomiske forhold behandles slik: Framleier mottar fra BBF 50 % av bryggeleien for den tid framleien gjelder. Utbetaling skjer etter at framleietaker har innbetalt til BBF. Framleietaker betaler til BBF 100 % av bryggeleien og 6 % renter av innskuddsbeløpet for framleieperioden. Framleietaker betaler forskudd for hele framleieperioden. Framleieperioden er f.t ubegrenset.

Ved framleie er det den kontraktsbundne (faste) leietaker som i et hvert anliggende står ansvarlig ovenfor BBF

 

Kontrakt framleie fås v. henvendelse til BBF.

 

 

 

 

 

 

13.04.2015 ba

I Vedtektene for BBF kan du lese:

 

Gratis medlemskap:

Medlemmer som ikke har bryggeplass, men som har mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle,

kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter".

Kommer du innenfor disse betingelsene, send en mail til foreningen.Dette bør helst skje før årets årsmøte.

 

Copyright © Bodø Båtforening