Om

Styret i BBF 2016

Hvem

Telefon

Styreleder

Håvard Breivik

91178517

Nesteleder

Geir Grimstad

91562288

Daglig leder

Frank H. Hansen

48233413

Bryggesjef

Frank H. Hansen

48233413

Styremedlem

Atle Edvardsen


Styremedlem

Terje Winter


Sekretær

Jørn With Hansen

KONTAKTINFORMASJON


Div. billedmateriale

Telefon:       482 33 413

Mailadresse: post@bodobat.no

Besøks og postadresse:

                   Moloveien 6 8003 BODØ

Kontortid:    Man-torsdag: kl 1000 til 1400MEDLEMSINFORMASJON


LES MER